Szkoły policealne - Toruń

Pokaż szkoły
Centrum Kształcenia Ustawicznego

adres: pl. św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń tel.: +48566522243 fax: 0566522243

Fama Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne Studium Policealne

adres: ul. Młodzieżowa 29, 87-100 Toruń tel.: +48566604499 fax: 0566610712

Policealna Szkoła Projektowania i Konfekcjonowania Odzieży

adres: ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń tel.: +48566225515

Policealna Szkoła Sztuki Kulinarnej i Kelnerskiej

adres: ul. Osikowa 15, 87-100 Toruń tel.: +48566554730 fax: 0566554730

Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

adres: ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń tel.: +48566225515

Policealne Studium Budownictwa Projektowania Architektonicznego i Geodezji

adres: ul. Stefana Batorego 37/41, 87-100 Toruń tel.: +48566225578

Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony

adres: ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń tel.: +48566225515

Policealne Studium Farmaceutyczne w Bolesławcu

adres: 3006, 59-700 tel.: MOpitza11, 757327960

Policealne Studium Farmaceutyczne w Bolesławcu

adres: 3006, 59-700 tel.: MOpitza11, 757327960

Policealne Studium Informatyki Ekonomii i Administracji

adres: ul. Łyskowskiego 28, 87-100 Toruń tel.: +48566483388

MATURA 2023 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły policealne w mieście