Baza organizacji
Studenckie Koło Myśli Politycznej , Toruń

Studenckie Koło Myśli Politycznej - Toruń

 • ul. Batorego 39L, p. 28, Toruń
 • 56 611 21 19
 • skmp@stud.umk.pl
 • http://www.skmp.umk.pl

Opis

Studenckie Koło Myśli Politycznej jest wspólnym przedsięwzięciem grupy studentów Politologii, Prawa, Administracji, Socjologii oraz Historii. Koło rozpoczęło funkcjonowanie wraz z nastaniem roku akademickiego 2006/2007. Od samego początku przystąpiło do pracy na rzecz wzmożenia aktywności naukowej studentów uczelni.

W założeniu pomysłodawców Koło ma mieć charakter międzywydziałowy oraz skupiać studentów ze wszystkich kierunków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zainteresowanych następującymi dziedzinami wiedzy:

 • myśl polityczna,
 • historia doktryn politycznych i prawnych,
 • filozofia polityki i prawa,
 • socjologia polityki,
 • filozofia nauki.

Niewykluczone jest wykraczanie poza wskazany zakres, co jednak powinno mieć charakter incydentalny i przyczynkarski. Funkcję opiekuna naukowego zgodził się objąć dr hab. Jacek Bartyzel, prof. UMK , który - ze względu na bogaty dorobek naukowy w głównych obszarach zainteresowania Koła - będzie dla niego doskonałym przewodnikiem po tych niezwykle pasjonujących, acz skomplikowanych dziedzinach wiedzy.

Głównymi obszarami działalności Koła mają być:

 • organizowanie otwartych odczytów o charakterze naukowym,
 • organizowanie comiesięcznych zamkniętych spotkań samokształceniowych,
 • dyskusje i refleksja nad poruszanymi zagadnieniami,
 • organizowanie spotkań z pracownikami naszej Uczelni jak również zapraszanie naukowców z innych ośrodków badawczych oraz pisarzy związanych z myślą polityczną,
 • organizowanie w cyklu rocznym przynajmniej jednej konferencji naukowej.

Historia

W pierwszym roku działalności Koło zorganizowało 12 prelekcji, podczas których poruszana była problematyka politologiczna, zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak również publicystycznej. Naszym debiutem była prelekcja mgra Janusza Grygieńcia Prawne zobowiązania a moralne obowiązki w filozofii polityki Thomasa Hilla Greena, która odbyła się 23 października 2006 r. W pozostałych spotkaniach jako prelegenci uczestniczyli: m. in. prof. Paweł Machcewicz, dr Tomasz Terlikowski, prof. Wojciech Polak czy też Rafał Ziemkiewicz. Własne prelekcje prowadzili również pracownicy Instytutu Politologii: dr Łukasz Dominiak, mgr Janusz Grygieńć jak również mgr Sławomir Drelich.

Na zakończenie roku akademickiego 2006/2007 SKMP uczestniczyło w organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej I cóż po filozofie w czasie marnym... Nicolás Gómez Dávila i jego dzieło, którą organizował Zakład Hermeneutyki Polityki w Instytucie Politologii UMK w Toruniu oraz Wydawnictwo Furta Sacra.

Skład Zarządu Koła pierwszej kadencji prezentował się następująco:

 • Prezes Zarządu: Michał J. Czarnecki
 • Wiceprezes Zarządu: Marcin Polakowski
 • Wiceprezes Zarządu: Piotr Kozanecki
 • Sekretarz: Michał Janiak
 • Skarbnik: Arkadiusz Lewandowski

Rok akademicki 2007/2008 zarazem drugi rok istnienia Koła obfitował w wydarzenia, z udziałem naszego środowiska. Standardowo już członkowie zadbali, aby w każdym z miesięcy organizowane było, co najmniej jedno spotkanie o charakterze odczytu naukowego.

Od listopada do końca maja zorganizowanych zostało trzynaście prelekcji. Inauguracyjny wykład miał miejsce 8 listopada 2007 roku (spotkanie z prof. Bartyzelem - Krajobraz po bitwie. Polska polityka po wyborach 2007). Wśród innych zaproszonych gości można wymienić: prof. P. Machcewicza, dra G. Radomskiego, dra Arkadego Rzegockiego (UJ), Michała Szułdrzyńskiego, ks. Karola Stehlina, ks. Tadeusza Isakowicza Zalewskiego.

Ponadto SKMP uczestniczyło w organizacji Toruńskich Kolokwiów Politologicznych - nowej inicjatywie Instytutu Politologii - podczas których swoje wykłady mieli prof. dr hab. Jacek Bartyzel oraz prof. dr hab. Piotr Grochmalski.

Nową inicjatywą w działalności Koła były tematyczne spotkania zamknięte o charakterze samokształceniowym, podczas których poruszane były takie zagadnienia jak: myśl Carla Schmitta, dorobek Szkoły Austriackiej, społeczeństwo republikańskie, tyrania w myśli Leo Straussa czy też problemowe spotkanie: konserwatyzm a liberalizm.

W powyższym okresie Zarząd Koła funkcjonował w następującej konfiguracji:

 • Prezes Zarządu: Arkadiusz Lewandowski
 • Wiceprezes Zarządu: Michał J. Czarnecki
 • Wiceprezes Zarządu: Marcin Polakowski
 • Sekretarz: Piotr Kozanecki
 • Skarbnik: Arkadiusz Meller

Podczas organizacji części ze spotkań Koło współpracowało z toruńskim oddziałem Stowarzyszenia Koliber, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów oraz Stowarzyszeniem Młodzi Libertarianie.
http://www.skmp.umk.pl/

Wydarzenia

Nie posiadamy obecnie informacji o najbliższych wydarzeniach w Studenckie Koło Myśli Politycznej .

Zdjęcia, galeria zdjęć

Nie posiadamy obecnie zdjęć z Studenckie Koło Myśli Politycznej .
Baza organizacji w Toruniu
Erasmus Student Network

ul. Gagarina 11/506, Toruń

Logo Erasmus Student Network

Studenckie Koło Myśli Politycznej

ul. Batorego 39L, p. 28, Toruń

Logo Studenckie Koło Myśli Politycznej

Toruńskie Studenckie Forum BCC

ul. Młodzieżowa 31a, Toruń

Logo Toruńskie Studenckie Forum BCC

AIESEC Polska Komitet Lokalny UMK

u.Gagarina 13 A, Toruń


Akademicki Klub Badań Podwodnych

ul. Szosa Bydgoska 40-44, Toruń


ELSA Toruń Europejskie Stowarzyszenie Studentów Pr

ul.Gagarina 33 Dom Studencki numer 11, pokój 214, Toruń


Ekonomiczne Naukowe Koło Integracji Europejskiej

ul.Gagarina 13a, pokój 134, Toruń


Ostatnio dodane
AWL
AWL zaprasza na III Akademickie Dni Integracji

Zobacz, czego będzie dotyczyć III edycja Akademickich Dni Integracji.

Vistula uczelnie
Nowe szanse przed studentami Uczelni Vistula - zawarcie umowy o współpracy z UNAP

Zobacz, co wniesie najnowsza współpraca Uczelni Vistula z UNAP.

Popularne
Wzór umowy najmu
Wzór umowy najmu

Zobacz wzór umowy najmu! Wystarczy uzupełnić dane i gotowe!

Oto 28 najlepszych kierunków studiów w Polsce!
Oto 28 najlepszych kierunków studiów w Polsce!

Najlepsze kierunki studiów realizowane na uczelniach w całej Polsce zostały wyłonione do specjalnego dofinansowania z nowej dotacji projakościowej.

Zobacz, jak złoÅźyć podanie i zrezygnować ze studiÃłw!
Jak zrezygnować ze studiów? - Wzór podania i skreślenie z listy studentów

Zobacz, jak złożyć podanie i zrezygnować ze studiów!