zmień miasto

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - WSB, Toruń

Rekrutacja

http://www.wsb.pl/torun/kandydaci/studia-ii-stopnia/sciezka-tradycyjna/rekrutacja-i-dokumenty


Kto może zostać studentem?

Studentem studiów I stopnia (licencjackich) w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak się zapisać na studia? Zapisz się online
Możesz zrobić to online za pośrednictwem formularza zapisów, który poprowadzi Ciebie przez etapy rekrutacji i wypełni dokumenty lub w Biurze Rekrutacji, gdzie możesz liczyć na fachową i miłą obsługę.

Na studia w WSB – oprócz tradycyjnego sposobu – można zapisać się też on-line, wypełniając odpowiedni kwestionariusz na stronie internetowej Uczelni. Niezbędne dokumenty można przynieść do Biura Informacji i Rekrutacji w późniejszym czasie.

 

Zapisz się na studia w WSB w Toruniu.


Krok 1
 

Co zrobić?

- Wybierz kierunek dla siebie
- ZAPISZ SIĘ ON-LINE (/torun/rekrutacja_online)
- Wypełnij formularz na stronie www.wsb.pl. System automatycznie wygeneruje wypełnione 
  dokumenty, które zostaną wysłane na podany przez Ciebie adres e-mail
- O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Co zyskujesz?
- Korzystasz z aktualnej promocji
- Rezerwujesz sobie miejsce


Krok 2

Co zrobić?

- Skompletuj dokumenty
Lista potrzebnych dokumentów:
- kwestionariusz
- umowa  (w 2 egzemplarzach) + oświadczenie do umowy
- kserokopia świadectwa maturalnego – oryginał lub odpis do wglądu
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał lub odpis do wglądu
- 2 kolorowe zdjęcia (zgodne  z wymogami zdjęć do dowodu osobistego)
- kopia dowodu osobistego
- ślubowanie

Uzupełnij później!
Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.


Krok 3

Co zrobić?

- Przyjdź do Biura Rekrutacji – kontakt
- Podpisz umowę edukacyjną

Bądź spokojny:
W razie pytań pracownicy Biura Rekrutacji udzielą Ci pomocy i wszystkich potrzebnych informacji.


Krok 4

Co zrobić?

- Sprawdź wyniki rekrutacji.
- Jesteś już studentem WSB!
- Teraz możesz: zalogować się do Extranetu, sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu, dowiedzieć się, kiedy odbędzie  się impreza integracyjna dla studentów I roku.Opłata wpisowa

Wysokość opłaty wpisowej poza okresem promocji wynosi 400 zł. - do 30 kwietnia wynosi ona 0 zł (sprawdź aktualną promocję na www.wsb.pl/torun)

 

Kandydaci są proszeni o dokonywanie wpłat na następujące konto:

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
09 9511 0000 0007 8009 2000 0020
z dopiskiem "Opłata wpisowa"


Biuro Rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej nie przyjmuje opłat wpisowych w gotówce

Adres Biura Rekrutacji
ul. Młodzieżowa 31a, pok. 08
tel. 056 66 09 211/212
e-mail: rekrutacja@wsb.torun.pl
gg: 3965403

 

Adres do korespondencji
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
z dopiskiem: Biuro Rekrutacji

FB dlaMaturzysty.pl reklama