Uniwersytet Mikołaja Kopernika - UMK, Toruń

Adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest największą uczelnią Polski Północnej pod względem potencjału naukowego, jak i liczby oferowanych kierunków, form kształcenia oraz liczby studentów i absolwentów. W ostatnich rankingach UMK znalazł się w pierwszej piątce polskich uniwersytetów. Potwierdza to wysoki poziom oferty badawczej i dydaktycznej.

MATURA 2022 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście